>  STARTPAGINA

Sequens

Van 2006 tot medio 2018 zong Gera als sopraan in het vocaal
ensemble Sequens.
Kees werkte in de loop der jaren regelmatig mee als organist, en
leverde ook arrangementen en composities.
Na Gera´s afscheid zong Sequens, inmiddels omgedoopt tot
Consequens, nog enige tijd door.
In de loop van 2020 stopte het ensemble, en dat betekende tevens
het einde van de eigen website.

Omdat dat jammer is: hieronder een kort overzicht van de
Sequensgeschiedenis.

v.l.n.r.  Joop Verburg, Rein van DIjk, Gera van der Hoek, Ceciel van der Zee, Han Warmelink,

Op de pagina´s concertagenda en wat geweest is staan verslagen
met fotomateriaal van die geschiedenis; discografie gaat over de
drie cd's die verschenen, en onder luisteren en kijken staan luister-
fragmenten en een enkel filmpje.
 

> CONCERTAGENDA

> WAT GEWEEST IS

> DISCOGRAFIE

> LUISTEREN EN KIJKEN


Sequens is in 1983  ontstaan als mannenkwartet (Han Warmelink, Joop Verburg,
Klaas Knevelbaard en Rein van Dijk) maar heeft, na 23 jaar in ongewijzigde
samenstelling te hebben opgetreden, in 2006 een ingrijpende gedaanteverwisseling
ondergaan. Het ensemble heeft na het vertrek van zijn tenor Klaas Knevelbaard
een vliegende doorstart gemaakt als gemengd kwintet met de sopranen
Gera van der Hoek en Ceciel van der Zee. De nieuwe samenstelling
maakte het mogelijk nieuwe muzikale bronnen aan te boren en van die
mogelijkheid werd uiteraard gretig gebruik gemaakt.

De aloude Sequens-formule bleef hetzelfde. Het repertoire
veranderde voortdurend van samenstelling en kleur; telkens werd gezocht naar het
vocale werk dat het best bij het ensemble paste. Serieus musiceren stond voorop,
maar de vrolijke noot ontbrak nimmer. De cd's 'Tussen Keulen en Parijs'(1996) en '
Oude zakken, goede wijn' (live, 2004) zijn het bewijs van de
programmering van Sequens: een mengeling van geestelijke en geestige muziek
uit uiteenlopende stijlperioden en uit verschillende windstreken, met een vocaal
accent op helderheid, doorzichtigheid en intimiteit.
Ook de in 2011 verschenen
Cd ‘Met vrouwen meer mans’, opgenomen in de kerk van Huizinge, getuigt daarvan.

In de loop van 2017 nam countertenor Joop Verburg, tijdens een concert in IJhorst
op zondag 17 september, afscheid van het ensemble.

Van Sequens naar Consequens
Sinds enige tijd lag de nadruk op programma’s die meer menskracht vragen dan
de vijf vocalisten kunnen bieden. Sequens liet zich bij zulke gelegenheden graag
omringen door instrumentalisten en/of gastzangers. In de afgelopen jaren werd zo in
de lijdenstijd de cantatecyclus Membra Jesu Nostri van Buxtehude uitgevoerd, en
ook voor de tijd rondom de laatste zondag van het kerkelijk jaar is een speciaal
cantate-programma gemaakt.
Het afscheid van Joop Verburg vormde de definitieve opmaat naar deze nieuwe,
meer projectmatig vorm, waarbij de naam Sequens werd gewijzigd in Consequens

Voor de adventstijd van 2017 werd een programma rondom ‘Nun komm der Heiden
Heiland’  voorbereid.
De adventssamenstelling van het ensemble was als volgt:
Gera van der Hoek en Ceciel van der Zee (sopraan), Hans Donkers (altus),
Han Warmelink
(tenor), Rein van Dijk en Michiel de Vries (bas)
Leendert Nooitgedagt en Marina Maurer (viool), Els Verhey en Katja Sterkman (altviool)
Cordula Remmelts
(cello), Janine van Zeeland (contrabas), Kees Steketee (orgel)

Het programma is uitgevoerd in Beilen (5 november), Ruinerwold (8 december)
en Middelstum (9 december).

In het voorjaar van 2018 werd driemaal een programma rondom de
Musikalische Exequien van Schütz uitgevoerd.

Gera van der Hoek, sinds 2006 sopraan bij Sequens, nam in de
zomer van 2018 afscheid van het ensemble

 

>  STARTPAGINA