discografie

>  STARTPAGINA

> STARTPAGINA SEQUENS

> CONCERTAGENDA SEQUENS

> WAT GEWEEST IS

Van Sequens zijn de volgende cd's verschenen :

Met vrouwen meer mans (2011)

My love dwelt in a northern land
1   Full fathom five / Charles Wood (1866-1926)
2   The hills / John Ireland (1879-1962)
3   My spirit sang all day /Gerald Finzi (1901-1956)
4   The blue bird / Charles Villiers Stanford (1852-1924)

Chansons d’amour
5   La nuit, le jour / arr. Alexandre Béon
6   Chanson d’automne / Alphons Diepenbrock (1862-1921)
7
   L’amour de moi / arr. Alexandre Béon
8   Le vent / Jean-René Quignard (1887-1978)

Gioia e dolore
9   Si come fra le stelle / Cornelis Schuyt (1557-1616)
10 Lasciatemi morire / Claudio Monteverdi (1567-1643)
11 Voi bramate, ben mio / Cornelis Schuyt (1557-1616)

Traditionals
12 I love my love / Gustav Holst (1874-1934)
13 The little green lane / trad. Irish, arr. S.E. Lovatt
14 Danny Boy / trad. Irish, arr. Peter Knight
15 Black sheep / John Rutter

Am Tagesende
16 Abendfrieden / Franz Schubert (1797-1828)
17 Vesper / Louis Spohr (1784-1859)
18 Waldesnacht / Johannes Brahms (1833-1897)
19 Abendlied / Joseph Rheinberger (1839-1901)

Verlangen
20 Du bist aller Dinge schön / Melchior Franck (1580-1639)
21 Sevenste kusjen / Cornelis Thymanszoon Padbrué (1591-1670)

Licht en luchtig
22 Zes rijgsels voor een ketting / Jan Bonke
23 Drents volkslied /Jetse Bremer
24 Air / arr. Rick van der Linden / Kees Steketee

For you
25 Blackbird /The Beatles
26 You are the new day / John David
27 Lullaby / Billy Joel
28
Marry a woman / arr. Leonard de PaurDe cd ´Met vrouwen meer mans´ is de eerste in de nieuwe samenstelling van
vocaal ensemble Sequens. Het ensemble is in 1983 ontstaan als
mannenkwartet maar heeft, na 23 jaar in ongewijzigde samenstelling te
hebben gezongen, een ingrijpende gedaantewisseling ondergaan. Het
kwartet heeft na het vertrek van zijn tenor Klaas Knevelbaard een vliegende
doorstart gemaakt als gemengd kwintet (SSATB) en dat heeft aan Sequens
een geheel nieuwe impuls gegeven. Zingen met vrouwen is toch echt wat
anders dan zingen over vrouwen!

De gewijzigde samenstelling heeft het mogelijk gemaakt nieuwe muzikale bronnen
aan te boren en van die mogelijkheid is dan ook gretig gebruik gemaakt. De
voorliggende cd is daarvan het bewijs, al is aan de oude Sequens-formule weinig
veranderd: serieus musiceren staat voorop, maar de vrolijke noot zal zeker niet
ontbreken. Evenals de cd’s ‘Tussen Keulen en Parijs’ (1996) en ‘Oude zakken,
goede wijn’ (live, 2004) is ´Met vrouwen meer mans´ een mengeling van geestelijke
en geestige muziek uit uiteenlopende stijlperioden en uit verschillende windstre­ken,
met vocale accenten op helderheid, doorzichtig­heid en intimiteit.

Liefde is een favoriet thema gebleven, al komt op deze cd ook de natuur regelmatig
voorbij; het één zelfs in combinatie met het ander. De opening is Ariel´s Song uit de
Tempest van Shakespeare, waarmee deze ‘airy Spirit’ de arme Ferdinand, wiens
vader dood op de zeebodem zou liggen, in verwarring probeert te brengen. Iets
minder stormachtig gaat het er aan toe in The hills, welhaast onbewegelijk in de
muzikale schildering door John Ireland. Een soortgelijk contrast is de vreugde die de
geliefde opwekt in My spirit sang all day en de weldadige rust van The blue bird
boven het blauwe, stilstaande water.

Alexandre Béon, een voor ons tamelijk onbekende grootheid, bewerkte twee
prachtige renaissancemelodieën tot romantische miniaturen. La nuit, le jour
beschrijft de fysieke pijn van de liefde, het gevolg van de zang van hetzelfde
zoetgevooisde nachtegaaltje dat ook in L’amour de moi zijn stem laat horen. De
liefde wordt gebracht door de westenwind, die in Chanson d’automne nog
bescheiden, maar in Le vent wat dreigender de kop opsteekt.

Verworven liefde, verloren liefde en onbereikbare liefde, dat zijn de ingrediënten van
Gioia e dolore. In Si come fra le stelle wordt de heldere ster Andrea bezongen,
maar in Voi bramate, ben mio komt het zo ver niet. Het blijft bij een verlangen naar
de geliefde voor wie de gekwelde ziel zelfs in vreugde zou kunnen sterven. De
Leidse organist Cornelis Schuyt wist de teksten een pakkende muzikale lading mee
te geven. De Lamento d’Arianna is het eerste deel van een verloren gegane opera
van Claudio Monteverdi, waarin Ariadne zingt te willen sterven als haar geliefde
Theseus haar heeft achtergelaten op het eiland Naxos.

Dat aan veel ellende een eind kan komen, blijkt in I love my love als de arme Nancy
haar verloren gewaande verloofde uiteindelijk toch weer in de armen kan sluiten.
Van een wandeling in The little green lane knappen zowel de geliefden als het
laantje zelf behoorlijk op. In Danny Boy, op de melodie van de Ierse Londonderry air,
beloven de geliefden elkaar in de hemel weer te zullen treffen. Het laatste,
Amerikaanse, versje valt in deze Ierse context een beetje uit de toon, maar heet ook
niet voor niets Black Sheep: het zwarte schaap dat haar lammetje eenzaam heeft
achtergelaten.

Abendfrieden is een Zwitserse bewerking van Schuberts Geist der Liebe (D747) en
schetst de schepping Gods bij zonsondergang. De klokken van de kerk in Huizinge
beginnen spontaan te luiden in de laatste maat van Vesper en klinken dan zelfs nog
even door, als wilden ze de tekst kracht bijzetten. De rust van de ondergaande zon
gaat als vanzelfsprekend over in Brahms’ Waldesnacht. Het is het moment waarop
de Emmaüsgangers de hun onbekende gast uitnodigen om bij hen te blijven, want
‘der Tag hat sich geneiget’: een fascinerend Abendlied.

Het verlangen naar de geliefde wordt op zeer uiteenlopende wijze tot uitdrukking
gebracht door de tijdgenoten Franck en Padbrué. Melchior Franck, hofkapelmeester
in Coburg, verplaatst zich in Salomo en bezingt met een weldadige rust de
schoonheid van de vrouw naar wie zijn begeerte uitgaat: Du bist aller Dinge Schön.
Padbrué, stadsspeelman te Haarlem, liet zich inspireren door het Liber Basiorum
van Joannes Secundus (1511-1536), gebaseerd op erotische poëzie van o.a.
Catullus en Horatius. Jacob Westerbaen vertaalde deze Basia in Kusjes die door
Padbrué zeer verrassend zijn getoonzet, zowel harmonisch als ritmisch.

Zes rijgsels voor een ketting is een ode aan de ouder wordende mens en Het
Drents volkslied
een mislukte poging het bestaande Drentse volkslied te doen
vergeten. Dat mislukken ligt natuurlijk niet aan de opzwepende muziek van Jetse
Bremer, maar aan de onzinnige tekst van eigen hand. Air van Bach heeft geen tekst
nodig om tot leven te komen; alsof de tijd van de Swingle Singers is teruggekeerd.

Na The blue bird en Black sheep mag Blackbird natuurlijk niet ontbreken. Paul
McCartney liet zich voor de gitaarbegeleiding inspireren door Bachs Bourrée in e
klein. De tekst is een oproep aan de zwarte vrouw om zich te emanciperen. Door
You are the new day
en Lullaby worden we in close harmony herinnerd aan de
vergankelijkheid van het leven, maar ook aan het feit dat er altijd weer een nieuwe
dag aanbreekt.

Om het motto van de cd nog maar eens te benadrukken, eindigen we met Marry a
woman
: volg het advies en het leven van de gemiddelde man kan niet meer stuk.
Kortom: met vrouwen meer mans!

Kijk hier voor een fotocollage van de cd-presentatie,
het weekend van 13/14/15 mei 2011.
Kijk hier voor een recensie in 'Vocaal', het blad van de KCZB.

>  HISTORIE
>  STARTPAGINA SEQUENS

Oude Zakken Goede Wijn (2004)  (live)

   

Myn hert altyd heeft verlanghen
1
   Een Venus dierken / Benedictus Appenzeller 1'48"
2   Ick weet en Frauken amourös / Anoniem 1'40"
 Elfste kusjen / Cornelis Thymanszoon Padbrué 2'06"
4   Tes beaux yeux / Jan Pieterszoon Sweelinck 3'36"
5   Ik seg adieu / Anoniem 2'05"

Missa pro defunctis / Giovanni Francesco Anerio
6
   Introitus 2'45"
7   Tout puissant / Francis Poulenc 1'11"
8   Benedictus 0'40"
9   Agnus Dei 2'16"
10 Seigneur, je vous en prie / Francis Poulenc 1'02"
11 Kyrie in absolutione

Vrouwen en kinderen eerst
12
Die Minnesänger / Robert Schumann 1'26"
13 Quant j'ai ouy le tabourin / Claude Debussy 2'30"
14 After many a dusty mile / Edward Elgar 1'20"
15 Chuchubi / Ramon Williams 1'46"
16 Sjlof majn kind / arr. Harry van Heugten 2'29"

Omdat ik je bemin
17
Vierhoog in de wolken / Johan Verminnen 2'26"
18 Lieve Magnolia, lieveling / Kurt Bikkembergs 2'27"
19 Mist / Jetse Bremer / 3'04"
20 Fluister mijn naam / Oswald Fieuws 2'27"
21 Weggaan / Kees Velthuis 2'02"

In close harmony
22
Country Gardens / Percy Grainger 1'59"
23 Hope / Jetse Bremer 4'34"
24 And so it goes / Billy Joel 2'52"
25 Rotterdam / Jetse Bremer 6'05"
26 Sweet and low / Joseph Barnby 2'42"

Tussen Keulen en Parijs (1996)

The American fuguing tune
 Montgomery 2'13"
2   Exhortation 1'35"
3   Washington 1'48"
 Rainbow 3'19"

Hunting and loving
 Foresters, sound the cheerful horn 1'38"
6   The long day closes 3'42"
7   O who will o'er the downs so free 2'29"
 It's oh! to be a wild wind 1'27"

Les cris de Paris
9
   Las, je m'y plains 1'12"
10 L'amour, la mort et la vie 2'44"
11 Il estoit une fillette 1'46"
12 Je n'ay point plus d'affection 1'56"

Het woord van Rome
13
Sicut cervus 2'46"
14 O bone Jesu 1'10"
15 O quam gloriosum 2'39"
16 O sacrum convivium 2'04"

Van Luther tot Bach
17
Nun freut euch, lieben Christengemein 1'51"
18 Agnus Dei 1'29"
19 Nun bitten wir den heiligen Geist 1'44"
20 Da nobis pacem Domine 2'46"

Am Tagesende
21
Abendständchen 2'46"
22 Zum Rundtanz 1'53"
23 Die Nacht 2'41"
24 Ode 1'56"

Hollandse Nieuwe
25
Nou nou 2'30"
26 De plaats-aanwijster 2'21"
27 Lieve Magnolia lieveling 2'43"
28 Daar gaat een dominee voorbij 4'27"

> STARTPAGINA SEQUENS

> CONCERTAGENDA SEQUENS

> WAT GEWEEST IS

>  STARTPAGINA