>  STARTPAGINA 
> KALENDERMiddelstum, Hippolytuskerk

zondag 15 juli 2012,
19.30 uur

Kees Steketee, orgel

 Proloog

 Fantasie en fuga in c, Johann Sebastian Bach (1685-1750)


Vater Unser

 Koraalzetting ‘Vater Unser’, Johann Sebastian Bach (1685-1750) 

Drie verzen ‘Vater Unser’, Dietrich Buxtehude (1637-1707) 

Twee verzen ‘Vater Unser’, Samuel Scheidt (1587-1654) 

Drie koraalbewerkingen ‘Vater Unser’, Johann Sebastian Bach (1685-1750) 

Koraalbewerking ‘Vater Unser’, Georg Böhm (1661-1733) 

Deel I uit Sonate VI, Felix Mendelssohn Bartholdy (1809-1847) 

Trio over het Gebed des Heeren, Jan Zwart (1877-1937) 

Partita over het Gebed des Heeren, Piet Post (1919-1979)

 
Epiloog

 Improvisatie, Kees Steketee

>  STARTPAGINA 
> KALENDER